Videnopsamling

– for at genoptage krydderurtedyrkning på Lolland

Grønt Center har i samarbejde med en gruppe landmænd gennemført et projekt omkring lufttørrede krydderurter på Lolland-Falster.

Krydderurter til industrien var gennem en årække en givtig afgrøde for landmænd i Storstrøms Amt. Krydderurterne blev produceret med henblik på frysetørring. I 1997 ophørte imidlertid en stor del af denne produktion, idet det ikke længere var muligt at afsætte råvaren til frysetørring.

Derfor besluttede en kreds af landmænd samt Grønt Center at gennemføre et projekt omkring produktion af lufttørrede krydderurter. Projektets formål var at tilvejebringe informationer for at kunne vurdere om muligheden for etablering af en forarbejdningsvirksomhed til varmlufttørrede krydderurter er tilstede i Danmark.

Tillige skulle det undersøges om dyrkning af både kendte og mindre kendte krydderurter var mulig under vore himmelstrøg samt om kvaliteten af råvaren var tilfredsstillende til formålet.

Prøvedyrkningen af krydderurter viste, at alle de afprøvede urter kunne dyrkes på friland i Danmark, og at der kan høstes tilfredsstillende råvareudbytter, som er egnede til videre forarbejdning.

De prøvedyrkede krydderurter der blev dyrket hos landmænd samt på Grønt Center var: Persille ( krus- og bredbladet), selleripersille, purløg, dild, estragon, timian, koriander, basilikum samt sar.

En varmlufttørring både på kassetørreri og i laboratoriet har været mulig, og det er blevet konstateret, at tørring ved 40°C vil være den mest optimale temperatur, da lavere temperatur ikke giver en bedre kvalitet i den færdigtørrede krydderurt. En snitning før tørring vil for nogle af krydderurterne halvere tørringstiden, dog vil krydderurterne miste smag ved denne form for behandling i forhold til tørring i hel stand, hvorfor der i denne forbindelse nødvendigvis skal ske en afvejning mellem pris og kvalitet.

Med hensyn til markedssituationen er vurderingen, at der er størst afsætningsmulighed for de traditionelle danske krydderurter, såsom purløg, dild og persille samt de kendte krydderurter: Timian, basilikum og estragon.

Der er dog ikke rigtig tradition for at dyrke de sidst nævnte krydderurter i Danmark, på nær enkelte såsom timian, der har været dyrket herhjemme med henblik på såvel frøhøst som til krydderurt.

Koriander, selleripersille samt sar er nye krydderurter på det danske marked, hvorfor en evt. afsætning af disse er svære at vurdere, men interessen for at benytte nye og anderledes krydderurter er voksende. En del af den danske befolkning vil gerne eksperimentere med madlavning, hvorfor det er sandsynligt, at disse krydderurter kan få en plads blandt nye ”eksotiske” krydderurter på det danske marked.

I lyset af de resultater projektet har vist, kan det konkluderes at er muligt at dyrke og tørre krydderurter til en tilfredsstillende kvalitet og at der derfor er baggrund for at starte et egentligt udviklingsprojekt på området, der kan belyse problematikken omkring etablering samt økonomi i en produktion af tørrede krydderurter.

Til sidst kan nævnes, at det arbejde, der er sket i forbindelse med projektet, har affødt stor interesse fra aftagere af friske krydderurter til frysetørring og anden anvendelse. Dette har gjort at inden for det sidste år er arealet med danske dyrkede krydderurter steget og på nuværende tidspunkt ser det ud til at den udvikling vil fortsætte.

Rapporten kan rekvireres hos Grønt Center og koster 200.- kr.
For yderligere information kan der rettes henvendelse til Lis Andresen.