Videnkraft

Landbruget og industrien betragtes ofte som to vidt forskellige erhverv, men er det i grunden rigtigt? I vore dage er der mange ens opgaver, hvad enten lederen kalder sig gårdejer eller direktør. F.eks. personaleledelse, produktionsstyring og strategisk planlægning.

Men traditionerne gør, at problemerne ofte løses på forskellig måde og at landbruget og industrien hver har sine stærke og svage sider.

Måske kan landbruget og industrien lære af hinanden?

Det er den tankegang, der ligger bag Videnkraft.

I projektet deltager en gruppe landmænd og virksomhedsledere som mødes hos hinanden og udveksler erfaringer. På møderne besås virksomheden og et aktuelt tema behandles. Gruppens kommunikation foregik via internettet og e-mails, bl.a. brugte deltagerne et lukket IT-debatforum til udveksling af information.

Bag projektet stod en kreds af erhvervsfremmeaktører og landboorganisationer i Storstrøms Amt og projektet blev støttet af Indenrigsministeriets Landdistriktspulje.

Der er ikke tvivl om at landbruget og industrien kan lære af hinanden. Der blev gennemført en række givtige møder og skabt mange gode kontakter undervejs i projektperioden. Hvis et sådant forløb skal fortsætte efterfølgende, kræves der imidlertid en stram styring og opfølgning, hvilket lå ud over dette projekts rammer.