Viden om

– et ressourcekatalog for forbrugere, foreninger, spisesteder, producenter og landmænd.

Projektansvarlig: Lis Andresen
Grønt Center er underleverandør på projektet.
Projektperiode: Projektet forløber til efteråret 2009

Formålet med projektet er at udarbejde et ressourcekatalog, der kan være med til at synliggøre og lette adgangen til information og viden om regionale fødevarer i Region Sjælland.

Forbrugere vil bl.a. få mulighed for at finde oplysninger om, hvor det er muligt at købe regionale produkter, få viden om anvendelse og opbevaring samt fødevarernes ernæringsmæssige værdi.
Producenter vil kunne finde fagrelevante informationer om rådgivning, opstart, produktudvikling mv. samt få viden om eksisterende fødevarenetværk og deres aktiviteter. Foreninger vil få mulighed for, at finde samarbejdspartnere.

Spisesteder vil kunne finde informationer om kontaktpersoner til fødevarenetværk og til medlemmer af fødevarenetværk. De vil yderligere få mulighed for, at orientere sig om fødevareproducenter, der tilbyder samarbejde om mere oplevelsesorienterede aktiviteter.

Servicevirksomheder indenfor oplevelseserhverv vil få mulighed for at orientere sig om fødevareproducenter, der tilbyder oplevelsesorienterede aktiviteter samt mulighed for at få et overblik over netværk.

Projektholder: