VækstDrive

Projektleder: Christian L. Bagger
Projektperiode: 01. januar 06- 31.december. 06

VækstDrive-metoden er en intensiv udviklingsproces, der har til formål at skabe 1-3 velovervejede og markante vækstinitiativer i virksomheden.

Initiativerne lokaliseres ud fra en struktureret gennemgang på 5 nøgleområder:

  • Ledelsens VækstDrive
  • Produkter, services samt produkt- og serviceudvikling
  • Salg og markedsføring
  • Nuværende og potentielle kunder
  • Konkurrencesituationen.

Den systematiske gennemgang er velegnet til at afdække og forstærke indsatsen overfor vækstmuligheder, som man hidtil ikke har set eller givet tilstrækkelig opmærksomhed.

Målene med VækstDrive-konceptet er dels at skabe vækstinitiativer, dels at forbedre virksomhedens position på markedet, og metoden kan anvendes til at forbedre virksomhedens markedsrettede fornyelse og dermed øge innovationshastigheden.

Grønt Center s del af projektet er sket i samarbejde med Uniq Enviro.

Samarbejdspartnere:

Storstrøms Erhvervs Center
ErhvervsCenter Nordjylland

Finansiering: