Spelt

Den gamle kornart spelt har ikke været dyrket i Danmark i flere hundrede år. I dag er dyrkningen genoptaget i stigende omfang i bl.a. Tyskland. Årsagen er den høje næringsværdi, samt den specielle smag, og derved muligheden for anvendelse i en række fødevarer.

Grønt Center har gennemført et projekt finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv og Storstrøms Amt. I projektet blev der produceret og testet to produkttyper, henholdsvis moden Spelt og tørret røget Grønspelt. Begge produkter har vakt interesse hos forbrugere, dyrkere og forarbejdningsledet, og brød bagt af spelt produceret på Lolland sælges nu hos en række bagere og supermarkeder.

Det overordnede formål med projektet var, at skabe en øget værditilvækst og beskæftigelse i landbrug og industri med en ‘ny’ nicheproduktion. Desuden har det været målsætningen at være med til, at generere nye spændende produkter til forbrugerne.
I dag er interessen for spelt større end nogensinde og der arbejdes på at udvide kendskabet yderligere.

I 2003 tildeltes Grønt Center s initiativpris til Gdr. Jan Skåning, der har deltaget i centrets speltprojekt og idag har en større dyrkning og forarbejdning af spelt på Majbøllegård, Guldborg.

For yderligere oplysning rettes henvendelse til Poul H. Madsen.