Søgræs

Grønt Center har over en 3-årig periode deltaget i Syd-Teks internationale projekt omkring “Bæredygtig udvikling af europæiske kystregioner gennem etablering af naturlige, regionale kredsløb”.

Baggrunden er turisternes voksende krav til rene badestrande og heraf følgende økonomiske og miljømæssige problemer ved strandrensning og bortskaffelse af det oprensede søgræs.

Grønt Center bistod projektet med faglig viden og praktisk bistand vedrørende produktion af isoleringsmåtter fremstillet af søgræs.

Projektholder:

Syd-Tek