Smag og Design

Mikrovirksomheder i landdistrikterne – kompetencer i smag og design

Projektleder: Projektleder Lis Andresen
Projektperiode: 2012

Gennem tidligere projekter, som ’Viden om’, ’Kulinarisk Netværk’ og ’Fødevareplatformen’ har der vist sig et behov hos mikrovirksomhederne for at få mere viden om, hvordan de definerer deres produkters kvalitet.

Derfor ønsker vi at udvikle og afprøve et uddannelsesforløb til mikrovirkomheder indenfor fødevarer, kultur og kommunikation. Uddannelsen skal give dem værktøjer til at definere deres produkters kvalitet f.eks.:

  •  smag i forhold til udvikling af produkter,
  • smag i forhold til anvendelse eller
  • smag i forhold til design af emballage

Målsætning:

  • at fastholde og udvikle mikro virksomheder i landdistrikterne
  • skabe et bedre vækstmiljø for mikrovirksomheder i landdistrikterne
  • understøtte en bedre iværksætterkultur for mikrovirksomheder i landdistrikterne.

Projektpartner:

Dansk Landbrug Sydhavsøerne.

Projektmateriale:

Smag & Design

  • mikrovirksomheder i landdistrikterne
  • nye kompetencer i smag og design

Finansiering:

Indenrigs- og sundhedsministeriets Landdistriktspulje