Rapsol

Projektleder: Tine Vinther Clausen
Projektperiode: 2003-2006
Hjemmeside: www.rapsol.com

Siden december 2004 har der været arbejdet på at etablere en lokal rapsolieproduktion på Lolland – Falster. Baltic Sea Solutions og Grønt Center har i fællesskab kortlagt mulighederne.

Formålet med fremstillingen af den lokale olie var, dels at fremkomme med en alternativ afgrøde til landmændene, som der så samtidig blev forarbejdet i lokalområdet, men også at give kommunerne og andre interesserede mulighed for at få et alternativt brændsel til traditionel olie, de steder, hvor fjernvarmeforsyningen ikke kommer frem.

I sommeren 2006 stiftede man så først Rapsol avlerforening amba, der består af landmænd fra Lolland – Falster, Møn og Sydsjælland. Avlerforeningen er gået sammen med DLG i et 50/50 ejerskab om etablering af en rapsoliemølle, der skal integreres i DLG´s foderstoffabrik på havnen i Bandholm.

Investeringen kommer til at ligge på omkring 10 millioner kroner og man forventer at kunne producere olie fra først i 2007.

Det forventes at der årligt skal koldpresses 16.000 tons rapsfrø på fabrikken i Bandholm. Bi-produktet, den såkaldte rapskage, kommer til at indgå i DLG/Qvades produktion af foderblandinger til landbruget øst for Storebælt, og dermed udnyttes den dyrkede raps fuldt ud.
Rapsolien er Co2 neutral og kan derfor være med til at reducere Co2 udslippet, den kan anvendes til fyring i et traditionelt oliefyr efter installation af en speciel brænder.

Samarbejdspartnere:

  • Baltic Sea Solutions
  • DLG
  • Rapsol I/S
  • Rapsol Avlerforening amba
  • Kommunerne på Lolland-Falster

Finansiering:

Projektet er kørt som en opgave under projekt ’Planteråstofcenter’, der er støttet af:

  • EU mål 2
  • Storstrøms Amt
  • Plan Danmark