Videncenter Råhavegård

Videncenter Råhavegård rummer i dag en række organisationer, der alle bidrager til regional vækst og udvikling. Den mangfoldighed af kompetencer og ressourcer, som de forskellige aktører på Videncenter Råhavegård repræsenterer, bidrager til en række synergier og samspil på tværs af fagfelter.

En nødvendig forudsætning for stadig vækst og udvikling i randområder er at styrke viden og faglige miljøer, der kan være grundlag for fortsat udvikling af vores region. En styrkelse af de kompetencer, der sikrer en bæredygtig udvikling baseret på naturgivne ressourcer og potentialer vil løfte vores region op internationalt.

Vision og Mission...

  • at skabe fremdrift, innovation og udvikling gennem netværk
  • at skabe lokal og regional udvikling gennem tværgående samarbejde og anvendelse af ny viden og teknologi.

Videncenter Råhavegård, der ejers af Grønt Center, tæller:
- GCinnovation ApS
- Fonden Femern Belt Development
- Business LF
- Sweco Danmark
- AgroTech
- World Network Topology 2000
- Planteriet aps
- Landinspektør Jørgen Hansen
- Landliv A/S
- Dansk Landbrug Sydhavsøerne
- DLG