Håndtering af prøver

Udtagning og opbevaring af prøver:

En god huskeregel er, at hvis man selv udtager sin prøve skal man forsøge, at udtage så mange delprøver som muligt og blande dem så godt som muligt. Derefter skal prøven altid opbevares i ren tæt emballage og på køl. Hvis man er i tvivl er det altid en god ide og ringe på forhånd.


Her er nogle almindelig gode råd til udtagning og opbevaring af nogle af alm. prøver:

Jordprøver til bestemmelse for Kalium, phosphor, reaktionstal, magnesium, kobber m.m.:

Jordprøven udtages på tværs af det ønskede areal med jordbor. Jo flere stik jo mere nøjagtig prøve. Prøven blandes godt i en spand og kommes i jord-papæske, ca. 250 g prøvemængde. Såfremt man skal have målt tekstur 500 g prøve. Prøven opbevares tørt og koldt. Ved udenlandske jordprøver skal laboratoriet altid have besked om, i hvilket land prøven stammer fra.

Æsker og jordbor kan rekvireres fra laboratoriet.    

N-MIN:

Jordprøven udtages max. en måned før udbringning af gødning i foråret. Afhængig af afgrødens roddybde udtages prøven enten i 25, 50 eller 75 cm´s dybde. Jo flere stik jo mere nøjagtig prøve.
Prøven blandes godt i en spand og fyldes i plasticpose ca. 1 kg prøvemængde. Prøven opbevares på frost eller afleveres i laboratoriet med det samme.

Såfremt prøven skal sendes med posten skal den være frossen og ligge sammen med fryseelementer.

Poser samt jordbor kan rekvireres fra laboratoriet 

Organiske gødningsprøver:

Gylleprøver samt staldgødningsprøver udtages efter at der er sket en oprøring af ens tank. Gylleprøver afleveres i flasker à ca. ½ liter og faste gødningsprøver afleveres i plastikposer. Prøverne opbevares på køl. Af hygiejne årsager skylles gylleflasker altid inden aflevering med rent vand.

Når det er sæson for gødningsprøver i foråret køres der analyser tirsdag og torsdag, så hvis man gerne vil have lavet sin prøve hurtigt skal den afleveres mandag eller onsdag.

Nematoder:

Nematoderprøver udtages med jordbor. Jo flere stik jo mere nøjagtig prøve. Prøven blandes godt i en spand og fyldes i en plasticpose, ca. 1 kg. prøvemængde. Prøven opbevares på køl.

Vi kan analysere for roecyster, havrecyster, kartoffelcyster og jordbærcyster.

Poser samt jordbor kan rekvireres fra laboratoriet.

Planteprøver:

Afleveres friske i plastikposer straks efter udtagning
 
Generelt:

Hvis det ikke er en prøve som du er vant til at aflevere hos os så ring på forhånd så vi ved fælles hjælp finder den optimale løsning til din prøve.