Laboratorium

Laboratoriet arbejder primært med projekt- og analyseopgaver til landbruget og dets følgeindustri.

Vores laboratorium er veludstyret med moderne apparatur indenfor diverse analyseområder. Laboratoriet er kvalitetsstyret og følger EN 45000 standarderne fra Erhvervsfremmestyrelsen d.v.s. at fastlagte forskrifter for alle arbejdsgange følges.De analyser som ikke ligger indenfor laboratoriets autorisationer bliver foretaget efter anerkendte metodeforskrifter.

Opgaver vi gerne varetager :

• Hjælp til produktudvikling
• Driftlaboratorium
• Uvildig prøvetager
• Jordbundsanalyser
• Gødningsanalyser
• Samt diverse analyser

Man er altid velkommen til at leje personale, udstyr, laboratorium, klimakamre, væksthus og meget mere.

For yderligere oplysninger du/I velkommen til, at kontakte os.