Forsøgsmarker

Der hører 94 ha god veldrænet jord til Grønt Center (Råhavegård); ideelt til forsøg. Endvidere råder vi over et 100 m2 væksthus. Pt. er ca. 30 ha udlagt med forsøg indenfor korn, frø, kirsebær, medicinalplanter og krydderurter.

Forsøgene er anlagt af Landboforeningerne, DLG, private forædlingsfirmaer og Grønt Center. Forsøgsresultaterne sikrer at den nyeste planteavlsmæssige viden bliver afprøvet lokalt og stillet til landmændenes rådighed. Forsøgsmarkerne besøges årligt af 4-500 interesserede.Forsøgsarealerne kan lejes på Grønt Center. Om ønsket kan pasning af forsøg aftales med Sydhavsøernes Landboforening, der er GEP akkrediteret.