Vil du bo på Råhavegård - et sted med dynamik

Erhvervsudvikling               Vækstmiljø i viden og innovation

Produktudvikling                Laboratorier

På Råhavegård er der fokus på erhvervsudvikling i landdistrikterne. Her er samlet mange virksomheder med stærke kompetencer.

Grønt Center tilbyder erhvervslivet bistand på en række områder og faciliteterne på Videncenter Råhavegård kan lejes til relevante formål.