Algeudvikling - Lolland

Projektleder: Poul H. Madsen
Projektperiode: 01.01.2009-31.1.2010

Grønt Center udfører sammen med Aalborg Universitet, Roskilde Universitets Center og Flensborg Universitet Et algeudviklingsprojekt For Lollands Kommune.

Projektet består af to delprojekter:
1. Onsevig: algedyrkning i overfladevand fra landbrugsarealer.
2. Søllested: Algedyrkning i byspildevand med forhøjet CO2 indhold fra halmrøggasser.

Onsevig
Alger:
1. Identifikation
2. Oprensning og isolering af egnede arter
3. dyrkning til podning af bassiner

Dyrkning af alger:
1. Udvikling af metode
2. Undersøgelse af abiotiske faktorer der influerer på dyrkningen (lys, temp., pH, osv)
3. Kontrol af vand og dyrkning
4. Kemiske analyser af vand

Høstning af alger:
1. Viden indsamling og overførsel
2. Udvikling af egnet metode i Onsevig.

Udnyttelse af høstet biomasse:
1. Energi udvikling (gas)
2. Højværdi indholdsstoffer
3. Gødningsværdi af rest (kemiske analyser)

Søllested
Erfaringer fra Onsevig projektet vil blive implementeret i Søllested projektet.

1. Spildevandsforberedelse
1. Røggas rensning (skrubning)
2. Algedyrkning
3. Udnyttelse af den høstede biomasse

Samarbejdspartnere:
Aalborg Universitet, Roskilde Universitets Center og Flensborg Universitet

Finansiering:
Projektet er finansieret af Lolland Kommune og Simon Spies Fonden