Referenceliste

Her en oversigt over tidligere gennemførte projekter:

Fødevarer:

 • Afsætningsprojekt for aquakulturindustrien
 • Beltfood
 • Brødkornskvalitet i relation til håndteringspraksis
 • Elektronisk Fødevare Dokumentation (EFD)
 • Etablering af Holeby Foodpark
 • Forarbejdning af frugt og bær fra Fejø
 • Forundersøgelse for opstart af fiskeslagteri
 • Forundersøgelse vedr. etablering af fiskeproduktion og forædling i Rødby
 • Fødevareplatform Region Sjælland
 • Kulinarisk Netværk Storstrømmen
 • Kvalitetskrav til Surkirsebær fra bord til jord
 • Kvalitets- og hygiejnekoncept til mindre levnedsmiddelvirksomheder
 • Madkulturhuset
 • Netværksprogram
 • Q-byg - Kvalitetsdokumentation af maltbyg
 • Smag og Design
 • Udnyttelse af rester fra saftproduktion
 • Udredningsprojekt vedr. Confit produktion
 • Udviklingsprojekt vedr. Bulgur produktion
 • Udviklingsprojekt vedr. levnedsmiddel produktion hos Nakskov Mill Foods 
 • Viden om
 • Østersø-Ret

Landdistriktsudvikling:

 • Analyse af udviklingspotentialet indenfor landbrugssektoren i Storstrøms Amt
 • Fejø - forsøgs- og udviklingsplantage, bistand ved opstart
 • Forprojekt Grønt Regnskab og demonstrationsbrug på Femø
 • Fremtidens turisterhverv
 • Landbrugets og Følgeerhvervenes Udviklingsmuligheder i Storstrøms Amt
 • LandArt Lolland-Falster
 • LandArt 2008
 • Vandløbsregistrering for Amt og kommune
 • Vækst på landet

Netværksinitiativer mm.:

Nonfood:

Produktion og dyrkning:

Kontakt os for yderligere information om projekter uden link.