Dansk quinoa

- Produktion, forarbejdning og produktudvikling til foder og fødevarer.

Projektleder: Poul H. Madsen
Projektperiode: 01.01.2009-31.12.2014

Formålet med projektet er at undersøge om dansk dyrket Quinoa kan blive en ny råvare for den forarbejdende industri og om der kan produceres højværdi foderstoffer og fødevarer til markedet.

Det er vist, via tidligere arbejder, at det er muligt at dyrke Quinoa i Danmark. Denne mulighed vil vi nu undersøge, om vi kan udnytte til at producere nye højkvalitesfødevarer og foderstoffer til det danske og internationale marked. Quinoa-produkterne udmærker sig specielt ved at have en human ernæringsmæssig optimal aminosyreprofil for anvendelse til div. fødevarer. Projektet vil undersøge om det er muligt at produktudvikle disse nye højværdi fødevarer.

Fodringsmæssigt vil quinoaen sandsynligvis kunne optimere den vanskelige fravænningsfase i svineproduktionen samt optimere foderoptagelsen. Projektet vil undersøge om nye quinoa foderblandinger vil kunne forbedre foderudnyttelsen samt øge tilvæksten.

Det er endvidere formålet at projektet vil undersøge om den høstede quinoa-råvare kan forbehandles (fjerne saponin) via afskalning eller vask til en egnet råvare for fødevare- og foderproduktionen. Projektet skal også undersøge, hvordan der produceres egnet udsæd, i høj kvalitet, af den høstede quinoa.