Produktion & dyrkning

Grønt Center inspirerer til udvikling og fornyelse af virksomhederne og livet på landet. Effekten af centrets arbejde er synligt rundt om i regionen, hvor man kan se afgrøder, der ikke fandtes tidligere, som f.eks. læggekartoffel- og Quinoa og speltmarker, og hvor gammelkendte specialafgrøder er taget til i omfang, som f.eks. surkirsebær- og æbleplantager. 

Nye aktiviteter i vores projekter fokuserer på bæredygtige produktionsmetoder til f.eks. produktion af biomasse.