Bioenergisatsning i Region Sjælland (BioWatt)

Projektleder: Pia Bro Christensen
Projektperiode: 1.10.12 - 30.09,14
Projekt hjemmeside: http://www.energiklyngecenter.dk/da/bioenergi.html

Projektet er en samlet regional indsats omkring bioenergi med mange partnere; Energiklyngecenter Sjælland, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Agrovi, RUC, Copenhagen Capacity, Kalundborg Kommune.

Grønt Center har stor indsigt i energiafgrøder og bidrager i projektet med viden om forskellige biomassers egnethed til energiformål samt potentialer (muligheder og barrierer) og udnyttelsen af biomassers betydning i dyrkningssystemerne.

I løbet af projektet produceres et antal (18) forskningsbaserede cases i samarbejde med kommunerne, forsyningsselskaber, landmænd, levnedsmiddelindustrien leverandører videninstitutioner borgere og den finansielle sektor.

Samarbejdspartnere:
Energiklyngecenter Sjælland, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Agrovi, RUC, Copenhagen Capacity, Kalundborg Kommune

Finansiering:
Mål 2,Vækstforum og egenfinansiering

         

Projektmateriale:
Her henvises til hjemmesiden: http://www.energiklyngecenter.dk/da/bioenergi.html