AlgeinnovationsVærksted

Projektperiode: 2014-2015
Projektleder: Hilary L. Karlson Grønt Center, det national center for Natur, Teknik og Sundhed (NTS-Center) Sjælland, CELF Nykøbing F. og Business LF har indgået et samarbejde i forsøgsprojektet ”AlgeinnovationsVærksted”. Bevillingen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje på 318.814 kr. skal bruges til at konkretisere Grønt Centers viden om algedyrkning og teknologi i undervisnings- og informationsmateriale, samt skabe et praktisk oplevelsestilbud til både skoleelever og til (erhvervs)gæster. Udover udarbejdelsen af undervisningsmateriale og et praktisk undervisningsforløb, vil projekt AlgeinnovationsVærksted tilbyde elever og borgere muligheden for at lære mere om algeforskning og udviklingspotentialer med algebiomasse for landdistrikterne ved 4 åbent hus arrangementer i løbet af skoleåret 2014/2015. Projektets resultater vil blive yderligere formidlet ved en informationsevent tilkoblet den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn 2015.

Finansiering:
Landdistriktspuljen