Nonfood

Planter som råstoffer til industrien er en spændende mulighed. Der er i dag identificeret mange interessante indholdsstoffer i planter. Da industrien og samfundet vender sig mere og mere mod naturlige, miljøvenlige samt fornybare ingredienser frem for syntetiske, er der nu en oplagt mulighed for, at produktudvikle nye højværdiprodukter ud fra primærproduktionen.

I 2010 etablerede Grønt Center med Algeinnovationscentret Nordeuropas første forsknings-og udviklingsmiljø indenfor algedyrkning, -udvikling og –innovation i pilotskala. Ultimo september 2013 stoppede Algeinnovationscenter Lolland, som projekt. Men Grønt Center arbejder forsat videre med at forske i alger og biomasse og vi vil stadig gerne i dialog og samarbejde omkring udvikling af vores biomasseressourcer. Projektets resultater, foldere og andet materiale findes på http://www.algaeinnovationcenter.org/