Submariner Network

Grønt Center er et netværk koordinator for SUBMARINER Netværk og arbejder på at foster integrationen af marine biomasseressourcer i bio-raffineringskoncepter for at skabe nye produktudvikling og energiprocesser i Danmark og i udlandet.

Green Center is a network coordinator for the SUBMARINER Network, working to encourage the integration of marine biomass resources into bio-refinery concepts for new product development and energy processes at home and abroad.

For flere oplysninger se denne flyer og på netværkets hjemmeside.