Masterplan: Dansk-Tysk FødevareKompetenceCenter

Projektleder Grønt Center: Søren Sørensen
Projektperiode: 1.7.2013 – 30.6.2015
Projekt hjemmeside: http://www.beltfood.dk/dk/68/masterplan-kompetenzzentrum.html 

I projektet "Masterplan: Dansk-Tysk FødevareKompetenceCenter" skal mulighederne for at etablere et grænseoverskridende netværk af markedsundersøgelseseksperter på området for forbrugerobservation og produkttest i Femern Bælt-regionen undersøges.

Dette er forbundet med målet om at lukke et hul i den regionale viden infrastruktur med henblik på at give fødevareindustrien nye muligheder for grænseoverskridende af prøvelser af afsætningsmulighederne for deres produkter på de respektive nabomarkeder.

Resultatet skal være at adgangen til reelle produkt- og testmuligheder samt forbrugerundersøgelser på nabomarkedet, kan bruges som hjælp til fødevareerhvervets udvikling og valg af det rigtige produkt til eksport. Vi vil f.eks. studere og kortlægge virksomhedernes eksisterende valg af produkter til eksport samt den strategiske sammensætning af produktporteføljer.

Herudover skal der inden for projektets rammer udvikles pilotprojekter som skal teste de grænseoverskridende markedsundersøgelsesmetoder, hvor resultaterne på et senere tidspunkt overføres til andre regioner eller til et større opland.

Se yderligere pressemateriale og andre projektmaterialer på hjemmesiden.

Finansiering:
Projektet støttes af Den Europæiske Unions INTERREG IV A-program, Vækstforum i Region Sjælland og administreres af Wirtschaftsförderung Lübeck og Fonden Grønt Center.