BioBusINet

Projektleder: Pia Bro Christensen
Projektperiode: 1.1.14 - 31.12.14

Femern Bælt Regionen har en stor landbrugsindustri. På trods af sammenlignelig geografi, naturressourcer, biodiversitet og infrastruktur, er der store forskelle mellem partnerregionerne på den anvendte landbrugsteknologi og metodologi i forbindelse med biomasse og biogasproduktion.

Der findes p.t. intet tværfagligt og grænseoverskridende dansk/tysk netværk i landbrugs-, vandformidlings- og bioenergi-sektorerne hvor der arbejdes med biomasseproduktion.
Landbrug, natur, bioenergi og vandforvaltningssektorerne har en fælles udfordring i tabte næringsstoffer, fremtidige gødningsbegrænsninger og efterspørgslen efter biomasse; en udfordring som på sigt kan være med til at skabe nye produkter og industrier i regionen.

Forventninger:
BioBusINet-netværksprojekt skal være med til at åbne og fremme dialogen, at kortlægge ressourcer og behov i regionen og skabe et nyt syn på innovative initiativer ved at erfaringsudveksle om deltagernes respektive teknologiske og faglige kompetencer. På den måde skal netværket understøtte erfaring-, know how og teknologioverførsel om en fælles bæredygtig og strategisk erhvervsudvikling med bioenergi i regionen.

Med inddragelse af projektpartnere fra den nuværende INTERREG 4A Region Fehmarnbelt samt samarbejdspartnere fra den kommende INTERREG Region 5A er det netværkets hensigt til at udforme udkast til en eller flere projekter som skal danne grundlag for fælles ansøgninger i det kommende program.

Resultatet af netværksprojektet er mindst et konkret forslag til dannelse af fælles grænseoverskridende udviklings- og demonstrationsprojekter som er rettet mod de tematiske mål
• A: Forskning, teknologisk udvikling og innovation og
• B: Beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet
for det kommende INTERREG 5A program om udvikling og benyttelse af innovative teknologier og ideer til intelligente anvendelse (herunder algeteknologi som bæredygtig biomasse, brug af hurtigvoksende træer, decentrale varmeværker) for øget bæredygtig og ressourceeffektiv produktion af biomasse og andre bioprodukter i den nye INTERREG 5A region.

Tyske projektpartnere:
• Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp
• Wirtschafts-Förderungs-Agentur Kreis Plön, Gewerbe- und Technik-Zentrum Raisdorf GmbH
• Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
• Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Danske projektpartnere:
• Guldborgsund Kommune
• Grønt Center (Leadpartner)

Tyske samarbejdspartnere:
• FH Flensburg, Chemische Technologi
• FuE-Zentrum FH Kiel GmbH (Kompetenzzentrum Biomassenutzung Schleswig-Holstein)
• Investitionsbank Schleswig-Holstein
• Kreisbauernverband Plön
• Kreisbauernverband Ostholstein-Lübeck
• Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH

Danske samarbejdspartnere:
• Aalborg University – Esbjerg Campus
• Business Lolland Falster (BLF)
• Lean Energy Cluster (LEC)

Projektmateriale:
Pressemeddelelse: "BioBusINet– et nyt grænseoverskridende projekt i Fehmarnbelt-regionen"
Foto: Kick.off-møde

Pressemeddelelse: "BioBusINet biomasse-workshop mellem Rødby og Puttgarden"
Foto: Gruppebillede og dir. Poul H. Madsen holder indlæg

Finansiering:
75 % Interreg 4A
25% privat medfinansiering fra projektpartnere
  

Budget total:
99.999,36 €