Netværksinitiativer mv

Udvikling via samarbejde og netværk har altid været i fokus for arbejdet på Grønt Center.

Det er vores erfaring, at virksomheder der samarbejder & netværker indenfor værdikæden ”fra jord til bord” klarer sig bedre i markedet.

Blandt andre netværksklynger kan Agro Valley Denmark nævnes, som blev etableret med det formål at tilføre potentiale og styrke til virksomhederne og området inden for planteavl og følgeindustrien som helhed. Via udadvendte aktiviteter og opsøgende arbejde var det målet, at synliggøre området som et ”Planteavlens Kraftcenter”. Herved blev samarbejdet mellem de eksisterende virksomheder styrket og området fremstod mere attraktivt for nye virksomheder fra ind- og udland. Klyngens hjemmeside: http://www.agrovalleydenmark.dk/