Lolland som leverandør til Nyt Nordisk Køkken

Projektleder: Pia Bro Christensen
Projektperiode: 1. november 2013 til 30. november 2014

Man skal ikke bare snakke om Ny Nordisk Mad, men skal også kunne købe de spændende råvarer, - fra Lolland.

Det er projektets formål, at bidrage til at fastholde og udvikle mikrovirksomheder i landdistrikterne på Lolland. Til gavn for beskæftigelse og liv på landet at introducere ”Ny Nordisk Mad ” konceptet hos producenterne som en god mulighed for at eksponere og udvikle de unikke og særegne lollandske fødevareprodukter og – oplevelser.

Projektet har ”Ny Nordisk Mad ” som gennemgående tema og tager afsæt i udvikling af landdistrikterne på Lolland, bæredygtig produktion, den særlige sjællandske madkultur og kvalitet samt nytænkning i primærproduktionen.

Projektet skal også inspirere til samarbejde om produktion og forarbejdning af Ny Nordisk Mad ved at vække interessen og identitetsgejsten hos landmænd, frugt- og grønsagsavlere samt kokke og storkøkkener. Desuden skal projektet medvirke til at sikre, at de mest lovende produktioner hjælpes videre til realisering gennem innovationstjek og videnkupon forløb på virksomhedsniveau. Her får producenten hjælp til at udvikle og teste sit produkt/produktkoncept før markedsføring.

I foråret 2014 anlægges en mindre demonstrationshave på Grønt Center. Her dyrkes ca. 20 potentielle NNM planter som vil kunne ses og kan give inspireration til produktion af sjællandske specialiteter.

I løbet af 2014 gennemføres en møderække med markvandringer med producenter, planteforskere, kokke, madhistorikere og ildsjæle, med fokus på "det særlige sjællandske". Hensigten er, gennem dette forløb at opnå kontakt med en række producenter, der har lyst til at igangsætte nye produktioner og inspirere forarbejdningsleddet, restauranter og storkøkkener til at eksperimentere med Ny Nordisk Mad.

I løbet af projektet voil der også blive etableret kontakt mellem Agrotech og mulige producenter. AgroTech har som GTS institut mulighed for at gennemføre gratis innovationstjek og følge op med videnkupon innovationsforløb, hvor producenten får hjælp til at prøvedyrke, produktudvikle og teste sit produkt/produktkoncept. På denne måde sikrer projektet at resultaterne foranklres ihos producenterne.

Samarbejdspartnere:
Grønt Center i samarbejde med Agrotech, Lollandske primærproducenter, fødevarevirksomheder og oplevelsesvirksomheder

Finansiering:
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter, Puljen til forsøgsprojekter