GRO – Grønne Regionale Madoplevelser

Projektleder: Lis Andresen
Projektperiode: Maj 2011- August 2014
Projektets hjemmeside: www.regionalemadoplevelser.dk

Gennem innovation og kompetenceudvikling ønsker vi, at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst og udvikling i hele fødevareerhvervets værdikæde i Region Sjælland.

Innovation er udvikling af nye ideer til produkter og services og kan omfatte fornyelse af både fødevareprodukter, processer og organisation, forretningsmodeller samt markedsafsætninger.

Innovationen skal ske i virksomhederne, men tager udgangspunkt i brugernes oplevelse og brug af fødevarer. Nytænkning af hele værdikæden vil således skabe større værdi for forbrugerne af fødevareprodukterne og – oplevelserne i regionen. Koblingen af kompetenceudvikling blandt de ansatte og højnelse af virksomhedernes innovationsevne vurderes, at ville kunne give virksomhederne mulighed for øget vækst og øgede afsætningsmuligheder.

Virksomhederne ses i projektet ikke som isolerede enheder, men som forbundne led i værdikæder. En værdikæde der omfatter både traditionelle fødevareproducenter (herunder alt fra råvareproducent over forarbejdning, design, markedsføring og distribution) til slutbrugere, samt nye aktører som f.eks. små innovative nicheproducenter, nye distributørnetværk, fødevaremarkeder, gastroturisme, sociale gastronomiske interessegrupper, eventmagere, oplevelsesvirksomheder o.m.a.

Målsætning:
Projektet skal skabe en erhvervsmæssig styrkeposition for regionens fødevareerhverv ved at
• Skabe afsætning regionalt, nationalt og internationalt
• Sikre et generelt kompetenceløft i hvert enkelt led i værdikæden
• Øge erhvervets innovationsevne og innovationernes succesrate
• Skabe øget værdi og beskæftigelse i regionens fødevarevirksomheder.

Projektmateriale (find mere på projektets hjemmeside):
Afslutningskonference
Action Learning
Det kreative fødevarelaboratorium
Udvikling og markedsføring af madoplevelser
Branding
Oplevelsesbaseret innovation

Projektpartnere:
Roskilde Universitet, Østdansk Turisme, Roskilde Festivalen, University Collage Sjælland og Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen.

Finansiering:
Projektet får økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Regional udvikling samt fra Vækstforum Sjælland.