FoodArt

Projektleder: Lis Andresen
Projektperiode: 2012-2014

FoodArt har til formål at ændre tankesættet omkring, hvordan fødevareproduktion og kunst kan være. FoodArt skal danne grundlag for, at der kan opstå helt nye produkter i kombinationer, som aldrig er set tidligere. Katalysator for denne proces er kunstnere, som inviteres til at anvende fødevarer som deres materialer til fremstilling af kunstværker i både åbne og lukkede rum.

Der er tale om udvikling af nye fødevareprodukter og udvikling af events, der har til formål at fremme kunstforståelse og videndeling blandt uformelle netværk mellem producenter, kunstnere, skoler og lokalforeninger. Signalværdien om nytækning og trendsættende aktiviteter og et samarbejde mellem lokalområdets producenter af kvalitetsfødevarer, kunstnere, lokalforeninger og lokalsamfund, kan være med til at ændre opfattelsen om et ”udkantsDanmark” som et sted, der står i stampe til et trendsættende område fyldt med kreativitet og engagerede borgere.

Projektholder:
Dansk Landbrug Sydhavsøerne

Finansiering:
Indenrigs- og sundhedsministeriets Landdistriktspulje, LAG lolland & LAG Guldborgsund.