Fødevarer

Grønt Center arbejder med produktudvikling, implementering og afsætning af fødevarer. Vi råder bla. over et godkendt prøvekøkken samt GMP i pilotskala og har et godt netværk til industrien, småproducenter og jordbrugere.

Vi arbejder med regionale kvalitetsfødevarer der produktudvikles til fælles afsætning i markedet. Et væsentligt element i dette er samarbejder på tværs af erhvervene.

Siden 2007 har Grønt Center via Fødevareplatform Region Sjælland arbejdet for at skabe et netværk for alle aktører i fødevarebranchen i Region Sjælland. Grønt Center har som tovholder for platformen forsøgt, at skabe et netværk og samlingspunkt for alle vores regionale aktører i fødevarebranchen. Et samlingspunkt, der i samarbejde med forsknings- og uddannelses institutioner har skabt basis for øget videndeling samt motiveret til udvikling og vækst i fødevaresektoren i hele Region Sjælland. Fødevareplatformens aktiviteter ophørte ved udgangen af 2013, men netværket eksisterer stadig. Informationspakken er stadig at finde på http://www.foedevareplatform.dk/