Det kreative fødevarelaboratorium

I forbindelse med projekt GRO – grønne regionale madoplevelser har Grønt Center etableret Det Kreative fødevarelaboratorium. I det kreative fødevarelaboratorium arbejder vi med produktudvikling til producenter og andre, der har interesse i at udvikle nye og optimere eksistererende fødevareprodukter. Vi anbefaler gode processer og nemt tilgængelige teorier. Vores innovationsmodel går hele vejen fra at kortlægge markedet til at beskrive det produkt, der skal sættes i produktion. Mange gange er afsættet helt nye produkter, hvor man starter fra bunden med at skabe selve recepten – men vores model kan også bruges til at udvikle afledte produkter og optimere produkter, der allerede er på markedet. Vi arbejder med en model med 6 faser, hvor produktet bliver tænkt og arbejdet igennem i forhold til målgruppe samt konkurrenter og hele vejen rundt fra recept til salg.

Download: Det kreative fødevarelaboratium – gode forløb med produktinnovation.