Pilotanlæg

Plant2Product, der er et forretningsoråde under Grønt Center, tilbyder proces- og produktudvikling indenfor udnyttelse af planteråstoffer fra idé til salg, herunder opskalering i eget pilotanlæg.

Pilotanlægget giver mulighed for at afprøve nye processer til fremstilling af nye produkter, samt mulighed for at prøveproducere produkterne til efterfølgende analyse såvel kemisk som markedsmæssigt.

På baggrund af gennemførte pilotanlægsforsøg kan der udarbejdes procesdesign samt estimater for drifts- og investeringsomkostninger ved opskalering til fuldskala.

Plant2Product arbejder sammen med virksomheder, universiteter og vidensinstitutioner såvel nationalt som internationalt.

Vi har i vores pilotanlæg en række enhedsoperationer der kan sættes sammen til skræddersyede opgaver. F.eks. et stort forsøgsmølleri og oliepresse.