Plant2Product

Det biobaserede samfund

Planternes mangfoldige indholdsstoffer giver en verden af muligheder. Grønt Center fokuserer på udvikling af plantebaserede produkter til industrien og human udnyttelse. Etablering af en rapsoliemølle og Planteriet aps er nogle af de seneste resultater.

Vi ser et nødvendigt og stort erhvervs- og samfundsmæssigt potentiale i bioraffinering således, at vores planteressourcer bliver udnyttet optimalt både økonomisk og bæredygtigt. Vores biologiske råvarer fra landbruget og naturen bliver morgendagens byggesten til samfundet, derfor arbejder Grønt Center med total udnyttelse af planterne.

Plant2Product kombinerer laboratorium, pilotanlæg, netværk og viden i forhold til den enkelte opgave. Afdelingen fungerer som samarbejdspartner for virksomhederne fra ide til produktion. Og gerne inden for områderne proces-, produkt- og produktionsudvikling.  

Referance: Senest har vi arbejdet med metodeudvikling og ekstration af: Hamp, Råmælk og Quinoa.