Pressemeddelelser

Ændringer i ledelsesstrukturen på Grønt Center

Efter fusionen af Grønt Centers projektaktiviteter med AgroTech A/S, pr. 1. januar 2015, har den nye bestyrelse for Fonden foretaget ændringer i Ledelsesstrukturen på Grønt Center. Fondens bestyrelse har konstitueret sig med Claus Engholm Jensen, som Formand samt Povl Fritzner som Næstformand. Som følge af fusionen, vil bestyrelsen udarbejde en ny strategi for Grønt Center og i den forbindeler er Direktør Poul H. Madsen fratrådt sin stilling. Bestyrelsen skal benytte lejligheden til at rette en stor tak for den indsats som Poul igennem årene har ydet, for såvel Grønt Center som erhvervslivet i region Sjælland. Fondens formålsparagraf er der ikke ændret ved...

AgroTech og Grønt Center planlægger sammenlægning af rådgivningsaktiviteter

AgroTech og Grønt Center har netop underskrevet en hensigtserklæring, der skal munde ud i en sammenlægning af de to virksomheders aktiviteter. Formålet er at udnytte de fælles kompetencer og teknologiske faciliteter til gavn for det danske fødevareerhverv ved, at Grønt Centers faciliteter i Holeby bliver del af rådgivningsvirksomheden og GTS-instituttet AgroTech.

Algeteknologier skal ind i undervisningen i Grundskolen og HTX

Skrevet: 2014_08

BioBusINet biomasse-workshop mellem Rødby og Puttgarden

Skrevet: 2014_06

Lolland som leverandør til Nyt Nordisk Køkken

Skrevet: 2014_06