Østersø-Ret

Projektleder: Lis Andresen
Periode: 03.2003 – 12.2004 og 04.2005 – 11.2006

Nyt projekt sætter fokus på brug af lokalt producerede råvarer til regionens restauranter. Projektet er finansieret af Leader+ samt den regionale udviklingspulje i Storstrøms Amt. Projektet der hedder Østersø-ret løber indtil november 2004.

Projektet skal styrke den lokale fødevareproduktion, ved at sætte fokus på mulighederne for at bruge lokale råvarer i regionens restauranter. Projektet vil skabe dialog mellem producenter og restauratører og på den måde være med til at skabe produktudvikling hos begge parter. Samtidig får restauranterne en unik mulighed for at fortælle en historie i forbindelse med måltidet. Man kan forestille sig at tjeneren fortæller gæsten en historie om det stykke kød han lige har spist, og samtidig kan tjeneren så udlevere en folder der viser hvor de kan besøge producenten i morgen, og måske endda handle i producentens gårdbutik.

Det er de unikke produkter, der fortæller en historie, som forbrugerne i stigende grad efterspørger i dag. Tendensen hos forbrugerne går mod at historien bag produktet, næsten er mere interessant end selve produktet. Den tendens ses også hos turister i dag, som ønsker en autentisk oplevelse sammen med en god historie. Netop over for turister, både danske og udenlandske, er det specielt vigtigt at vi hjælper med til at gøre de lokale tilbud tilgængelige og synlige til gavn for alle aktører på området.

En vigtig del af projektet er afholdelse af en Østersø-ret konkurrence d. 17. maj 2004. Tanken er at de deltagende restauranter skal kreere en ret, baseret på kriterier om brug af lokale råvarer, som de entrer konkurrencen med. Restauranterne skal så tilbyde deres ret til turisterne i sæsonen. Samtidig skal der laves markedsføringsmateriale der synliggør både restauranter og producenter geografisk, så turisterne kan inspireres til både at besøge producenterne og de andre deltagende restauranter. Konkurrencen skal efterfølgende være en årlig tilbagevendende begivenhed, der kan fastholde fokus på brugen af lokalt producerede råvarer.

Østersø-ret 2006 og fremover:

For at fastholde den udvikling, som vil kunne give øget indtjening både til restauranter og fødevareproducenter, skal der mere fokus på markedsføring både i restauranterne, hos fødevareproducenterne og på turistinformationerne. Derfor blev der december 2004 efter endt projektperiode ansøgt om forlængelse af projektet og Østersø-Ret II kom på banen.

Der arbejdes på, at sætte fokus på at bruge Østersø-Ret konceptet i restauranterne og fødevareproducenternes markedsføring, som et værktøj til afsætning, og hermed være med til at skabe en blivende succes samt øget omsætning.

Samarbejdspartnere:

Østdansk Turisme
CEUS (Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm)

Finansiering:

LEADER+
Den Regionale Udviklingspulje i Storstrøms Amt

Projektmateriale:

Slutrapport 2004