Madkulturhus på Lolland-Falster

Projektleder: Lis Andresen
Fødevareplatform Region Sjælland er underleverandør til projektet
Projektperiode: September 2008 – februar 2009

Madkulturhus Lolland-Falster har til formål at være medvirkende til, at Lolland-Falster bliver kendt i Region Sjælland samt i resten af landet som kulinarisk skatkammer med en lang række kvalitetsfødevarer og fødevarerelaterede oplevelser. Et centralt omdrejningspunkt er desuden at iværksætte en række forskelligartede aktiviteter omhandlende fødevarer, madkultur og sundhed i produktperspektiv.

Det er kulturhusets mission at formidle den rige madkultur Lolland-Falster rummer, samt være en aktiv medspiller i udviklingen af landsdelens fødevarer og madkultur. Visionen er at Madkulturhus Lolland-Falster skal være Danmarks førende innovative madkulturhus.

Madkulturhusets primære markedssegmenter er nationale såvel som internationale turister, landsdelens borgere, samt uddannelsesinstitutioner.

Derudover skal madkulturhuset henvende sig til fødevareproducenter i og uden for landsdelen som inspiration og udviklingsmulighed. Madkulturhuset skal give fødevareproducenterne mulighed for at innovere deres produkter, samt at indgå i samarbejde med andre producenter om andre produkter.

Samarbejdspartnere:

Erhvervsråd Lolland-Falster,
VisitGuldborgsund,
Guldborgsund Kommune,
Arkitekt,
CELF (levnedsmiddel-uddannelsen)

Finansiering: