Kvalitets- og hygiejnekoncept

– til mindre levnedsmiddelvirksomheder

Grønt Center arbejder med fødevarer og fødevarekvalitet i hele kæden fra jord til bord. Det er derfor naturligt også at sætte fokus på et af kædens sidste led, nemlig detailleddet.

Grønt Center og Danske Slagtemestres Landsforening har udarbejdet Slagtemestrenes Branchekode, som er indsendt til endelig godkendelse hos Fødevaredirektoratet. Branchekoden var klar til brug ultimo 2002.

Danske Slagtemestres Landsforening, DSL, og Bager og Konditormestre i Danmark, BKD, indgik i 1999-2000 et samarbejde med Grønt Center om at udvikle et hygiejne- og kvalitetskoncept til butikkerne. Formålet var bl.a. at styrke bevidstheden om kvalitet og hygiejne blandt medarbejdere og ledere, så kvalitets- og hygiejneaspekter kom til at indgå som en naturlig del af de daglige arbejdsrutiner. Der blev udarbejdet egenkontrol for såvel bager-, som slagterforretninger. De udarbejdede koncepter tager udgangspunkt i de egenkontrolprogrammer, der via lovgivningen skal indføres i detailbutikker.

Seks detailslagtere samt fem bagere i Storstrøms Amt deltog i projektet, der mundede ud i en model, som DSL og BKD har tilbudt samtlige deres medlemmer over hele landet.

Med denne baggrund tilbyder Grønt Center konsulentbistand til detailbutikker m.m.

For yderligere information kan der rettes henvendelse til Lis Andresen.