Kulinarisk Netværk Storstrømmen

Projektleder: Lis Andresen
Periode: 03.2004 – 12.2005

Baggrund:

Storstrøms Amt er kendetegnet ved at være udpræget landbrugsområde. Landbrugssektoren er i bevægelse: De større landbrug erkender behovet for omstilling fra eksempelvis sukkerroeproduktionen til alternative afgrøder (højværdi-, niche-) og de mindre brug er opmærksomme på, at vejen fra producent til forbruger meget vel kan være mere direkte end tilfældet er i dag.

Den stigende ”fra jord til bord” bevidsthed hos forbrugerne er et tydeligt signal om, at forbrugerne ønsker at kende oprindelsen på deres varer. Desuden er der efterspørgsel på kvalitetsfødevarer; en efterspørgsel som mange af landbrugene i vores region kan efterkomme, men de mangler kanalerne, midlerne og kræfterne til at imødekomme den som enkeltstående virksomheder.

Projektnavnet Måltidets Udhus (Kulinarisk Netværk Storstrømmen) udspringer af de kuldsejlede planer om et national Måltidets Hus. Måltidets Udhus (Kulinarisk Netværk Storstrømmen) er et ønske om at etablere et regionalt forum -uden faste mure og skabe nogle rammer, som kan give den fornødne back-up til primærproducenter og mindre forarbejdningsvirksomheder, der ønsker at arbejde med kvalitet, produktudvikling og afsætning i et fællesskab både med hinanden og andre i en lignende situation i andre regioner (”andre udhuse”).

Igennem længere tid har der fra forskellig side været udtrykt stor interesse for en fælles markedsføring af produkter fra regionen via en fælles stand. Det er derfor naturligt at Måltidets Udhus (Kulinarisk Netværk Storstrømmen) første opgave er at bane vejen for at det kan lykkes

Formål:

Primært:
Projektets formål er at etablere et regionalt netværk af fødevareproducenter, der skal være et fælles forum for udvikling, profilering og salg. Udgangspunktet er etableringen af Måltidets udhus som overordnet ramme for netværket.

Denne konstruktion ønskes for at sikre en tovholder for netværket og en kontinuitet i udvikling og opsamling af erfaringer. På sigt ønskes en udvikling hvor Måltidets Udhus (Kulinarisk Netværk Storstrømmen) kan virke som sparringspartner og inspirationsforum for udvikling og forbedring af regionale produkter ikke kun for netværket, men også for andre aktører på området. Der ønskes en udvikling, der giver de bedste muligheder for igangsatte initiativer, der kan medføre etablering af nye arbejdspladser.

Det er endvidere et formål for projektet som en eksempel aktivitet at etablere ”Måltidets Udhus stadeplads”.

Måltidets Udhus (Kulinarisk Netværk Storstrømmen) stadeplads skal bringe regionens kvaliteter til forbrugeren på samme måde som pæreskuderne fra Fejø. Den enkelte producent har sjældent ressourcer til at markedsføre og afsætte sine produkter uden for regionen. Netværket vil medvirke til at skabe den nødvendige ”kritiske masse” som er forudsætningen for at operere på et større marked.

Sekundært:
I samspil med en række andre initiativer på fødevareudviklingsområdet forventes et ”Måltidets Udhus” at skabe positiv opmærksomhed omkring regionens kvaliteter.

Udvikling af landdistrikter:

Gennem projektets aktiviteter forventes det, at der skabes et levedygtigt forum, som vil få vedvarende positiv betydning for oprettelsen af nye partnerskaber og dermed et stigende aktivitetsniveau i de berørte landdistrikter.

Erfaringer fra projektforløbet forventes formidlet til samarbejdspartnere og andre regioner der ønsker at iværksætte lignende initiativer.

Indhold/konkrete aktiviteter:

  • Kortlægning af interesserede primærproducenter og mindre forarbejdningsvirksomheder
  • Kortlægning af samarbejdspartnere med interesse for eller viden og erfaring på området
  • Organisering af rammerne for Måltidets Udhus (Kulinarisk Netværk Storstrømmen)
  • Aktiviteter indenfor rammerne af Måltidets Udhus (Kulinarisk Netværk Storstrømmen)
  • Opfølgning og afrapportering

Efter projektet sluttede:

Projektet mundede ud i stiftelsen af Foreningen Kulinarisk Netværk Storstrømmen. Foreningens medlemmer er regionale fødevareproducenter, der tænker og lever for kvalitetsfødevarer og smagsoplevelser, der hæver sig klart over gennemsnittet. Foreningen vil videreføre det arbejde der er grundlagt i projektet.

Den valgte bestyrelsen består i 2008 af

Formand Kaj Helm Larsen
Næstformand Anne Albrektsen
Bryan Hansen,
René Lærke Hansen og
Peter Oxholm Tillisch.
Henrik Larsen er suppleant, Lis Andresen og
Karen Barden er kommitteret uden stemmeret.

Grønt Center ved Lis Andresen varetager sekretariatsfunktionen.

For yderligere oplysninger om foreningen kontakt sekretariatet på tlf. 54 60 70 00.

Samarbejdspartnere:

Lolland-Falsters Familiebrug

Finansiering:

Landdistriktspuljen for 2004
Leader+
Den regionale udviklingspulje i Storstrøms Amt

Projektmateriale:

Slutapport