Finansiel kontakt

Kontakt til bogholderiet regnskabsassistent Kristine Nielsen.
Elektroniske fakturaer modtages på Grønt Centers hovedmail: mail(a)greencenter.dk