Job i jordbruget II

Job i jordbruget kvalificerer ledige til job indenfor jordbrugssektoren – det vil sige både landbrug, gartnerier og skovbrug.

Projektet tager udgangspunkt i, at jordbruget på den ene side mangler arbejdskraft, mens en stor gruppe ledige på den anden side savner beskæftigelse.

Gennem arbejdstræning hos dygtige praktikværter samt personlig og faglig kompetenceudvikling bliver kontanthjælps- og dagpengemodtagere opkvalificeret til at være en arbejdskraft-ressource for landbruget.

Grønt Center medvirker i Job i Jordbruget med et introduktionskursus til landbruget.

Projektet er delvis finansieret via tilskud fra Den Europæiske Socialfond/mål 3-programmet.