Nyheder

Skrevet d. 27. jul 2015

Efter fusionen af Grønt Centers projektaktiviteter med AgroTech A/S, pr. 1. januar 2015, har den nye bestyrelse for Fonden foretaget ændringer i Ledelsesstrukturen på Grønt Center.

Skrevet d. 10. nov 2014

AgroTech og Grønt Center har netop underskrevet en hensigtserklæring, der skal munde ud i en sammenlægning af de to virksomheders aktiviteter.

Råhavegård

Videncenter Råhavegård rummer i dag en række organisationer, der alle bidrager til regional vækst og udvikling.

Erhvervsudvikling

Grønt Center har i årenes løb gennemført flere F&U- samt demoprojekter indenfor landbrug, dyrknings- og forarbejdningsmetoder omhandlende fødevarer og nonfood, samt landdistriktsudvikling.


Find ud af mere her

Videncenter Råhavegård

Videncenter Råhavegård rummer i dag en række organisationer, der alle bidrager til regional vækst og udvikling. Den mangfoldighed af kompetencer og ressourcer, som de forskellige aktører på Videncenter Råhavegård repræsenterer, bidrager til en række synergier og samspil på tværs af fagfelter. En nødvendig forudsætning ...
Læs mere her

Grønt Center_luftfoto