IMPALA

Med baggrund i den hastige strukturudvikling, som landbruget er inde i har Grønt Center startet projektet IMPALA (Innovation, Motivation, Produktion og Afsætning i Landbruget).

I sommeren 1999 blev projektet sat i gang og tog for alvor fart med en velbesøgt temamesse i slutningen af 1999. Siden da er det gået stærkt, for det har vist sig, at projektets ide er rigtig, og at der er behov for et forum, hvor landmænd kan mødes og få ny inspiration og viden om, hvilke muligheder der er for at udvikle bedriften.

IMPALA danner i dag rammerne for en række landmandsgrupper, som arbejder med forskellige specialproduktioner, og arbejdet ser ud til at bære frugt. Flere deltagere har allerede taget skridtet fuldt ud og er begyndt at plante solbær, ribs eller æbler. Disse kulturer har hidtil vist en fornuftig produktionsøkonomi, og der kan forventes god afsætning for danske produkter i fremtiden. Ligeledes er der sket en vækst i husdyrholdet, når vi ser på produktioner som slagtekalve og slagtelam.

I 2001 gentog Grønt Center succesen, med endnu en messe, hvor der blev sat fokus på afsætningsmulighederne for en lang række alternative produktioner. Med baggrund i denne messe, vil der igen i foråret 2002 blive afholdt møder inden for forskellige produktionsområder, herunder medicinalplanter, frugtavl, krydderurter, bærproduktion m.m.