Hvid hvede

Projektleder: Poul Hunniche Madsen
Periode: 04.2002 – 12.2007

Grønt Center undersøger det dyrkningsmæssige potentiale for hvid hvede i Danmark, vi har fokus på både vinter og vår typer. Endvidere ser vi på hvilke produktudviklings muligheder de hvide hvede typer har i Danmark.

Projektet viste, at det er muligt at dyrke hvid hvede af en god kvalitet i Danmark, selv i det meget nedbørsrige 1998. Prøvedyrkningen viste, at de testede sorter af hvid hvede var noget svampemodtagelige og at svampebekæmpelse var nødvendigt for at opnå en acceptabel produktion.

Udbytterne var lave, derfor kræves der en merpris på kornet, hvis det skal være lønsomt for landmanden at dyrke hvid hvede i Danmark.

Prøvedyrkningen viste således, at det er nødvendigt med egentlige dyrkningsforsøg for at kunne redegøre mere fyldestgørende for den optimale dyrkningsmetode. De kemiske analyser viste, at den hvide hvede har et højt protein- og mineralindhold. Den hvide hvede har derfor et stort ernærings- og bagemæssigt potentiale, specielt i fuldkornsprodukter.

Prøveformalingen viste, at den hvide hvede er nem at formale, og at den ikke kræver så mange formalinger som alm. hvede for at give et tilfredsstillende meludbytte.

Prøvebagningerne viste, at den hvide hvede bager godt specielt ved tilsætning af 40% sigtet mel og giver nogle lyse bageprodukter med en meget fin smag og en god elastisk krumme.

Især var der en god smag ved grahamsprodukterne, som ikke havde den let bitre smag der kendes fra alm. hvede grahamsprodukter. Farveforskellen mellem hvid hvede og alm. hvede var specielt markant ved kiks og tærteprodukter.

Den efterfølgende industri har vist interesse for den nye hvede og en producent har i 2000 aftaget ca. 250 t. og planlagt at aftage en tilsvarende mængde til markedsføring i efteråret 2001. Dyrkningen sker på Lolland.

I 2002 har Grønt Center sammensat et projekt med Hvid Vinterhvede. Projektet har til formål at undersøge potentialet for dyrkning og forarbejdning i Danmark. Projektet slutter i 2004 og har vist at der er et større udbyttemæssigt potentiale i Hvis Vinterhvede end i vårhvede.

På nuværende tidspunkt arbejder vi med yderligere produktudvikling indenfor fødevarer baseret på de hvide hvede typer.

Samarbejdspartnere:

Valsemøllen
Nakskov Mill Food
Tholstrup

Finansiering:

De første projekter blev støttet af:
Direktoratet for FødevareErhverv
DAKOFO
Ole Heyes fond

Produktudviklings projektet støttes af:
Direktoratet for FødevareErhverv