Vision og mål

Formål
Grønt Centers formål er at inspirere til udvikling og fornyelse af jordbruget og de tilknyttede erhverv samt at bidrage til udvikling i landdistrikterne.

Vision
Visionen er at Grønt Center skal identificere nye produkt- og produktionsmuligheder, der fører til øget produktion, konkurrenceevne, viden og indtjening hos erhvervslivet og dermed har en positiv effekt i regionen.