Hvad er Grønt Center

Fonden Grønt Center, Råhavegård, er et erhvervs- og forskningscenter, der arbejder sammen med jordbruget, agroindustrien og den miljøteknologiske industri.

Grønt Center ejer Videncenter Råhavegård. Vi har særlig fokus på Region Sjælland, men arbejder i hele Danmark. Vores aktiviteter fokuserer på erhvervenes udviklingspotentiale integreret i den offentlige infrastruktur.

Fonden Grønt Center Råhavegårds arbejdsområder er:

  • Forskning- og udviklingsopgaver indenfor jordbruget, følgeindustrien og den miljøteknologiske industri
              - Nye produktioner og dyrkningsmetoder 
              - Nye forarbejdningsmetoder
  • Videnudveksling med virksomheder, universiteter og forskningscentre m.v. - nationalt såvel som internationalt
  • Landdistriktsudviklings-projekter


Grønt Center arbejder tæt sammen med erhvervsliv, landbrug og universiteter, og resultaterne af Centrets virke er et samspil af en række menneskers indsats.

Grønt Center har siden starten i 1988 gennemført flere udviklingsopgaver i Region Sjælland. Projekter, der spænder vidt: fra avl af surkirsebær, læggekartofler, ginseng, sojabønner og biogas til udvinding og brug af plantebaserede indholdsstoffer, bistand ved start af virksomheder og LandArt. Se vores referenceliste.