Havneslam

Grønt Center deltog i et udviklingsprojekt omkring rensning af havneslam i samarbejde med Syd-Tek, Nakskov Kommune, Per Aarsleff A/S og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

DTU har udviklet en oprensnings-metode, som er en kombination af filtrering, sollyspåvirkning og piletræers evne til at optage tungmetaller.

Metoden er afprøvet i storskala under projektet, og parallelt hermed er udviklet et koncept til efterfølgende kommercial udnyttelse af projektets resultater.

Nakskov Kommune har stillet areal med piletræer og andre faciliteter til rådighed for projektet, og Per Aarsleff har bidraget med entreprenørarbejdet.

Øvrige omkostninger er finansieret af Storstrøms Amt udviklingspulje samt Mål 2-pogrammet.