Hamp

Hampen får måske sin renæssance. Den tid, vi lever i, har megen interesse i at producere forskellige produkter udfra mere bæredygtige produktionsmetoder og principper. Derfor er hampen interessant. Hampen havde tidligere en central rolle i samfundet, som leverandør af stærke og smidige fibre til f.eks. tovværk og klæde. I nogle lande har der tidligere været et royalt krav om at landet skulle have en vis hampeproduktion til flådens tovforbrug.

Hampen blev imidlertid fortrængt af syntetisk fremstillede fibre samtidig med, at det politisk blev bestemt at der ikke mere måtte dyrkes hamp p.g.a. indholdet af rusmidlet canabinol eller THC (delta-9-tetrahydrocannabinol).

Folketinget har i foråret 1998 givet tilladelse til at dyrke de EU godkendte sorter i Danmark. EU har godkendt 12 sorter med et lavt indhold af cannabinol maks. 0,2 % (ca. 25x mindre end i rushampen). Disse sorter får endvidere en høj fiberstøtte fra EU, for at fremme produktionen af fibre v.h.a. en fornybar produktionsmetode.

Grønt Center har derfor i 1998 og 99 etableret markforsøg med fem forskellige sorter, som alle skal dyrkes til modenhed, hvorefter hele planten høstes.

Måske vil vi i fremtiden se dansk dyrket hamp indgå i dansk producerede tekstiler, papir, byggematerialer, fødevarer, tekniske produkter, formstøbte produkter og andet. For yderlige at udbrede kendskabet til hamp og undersøge potentialet for hampdyrkning i Danmark, afholdt Grønt Center den 10. September 1998 sammen med Plant Vision en konference om hamp.

Der er desværre opstået en ny situation, hvor Danmark ikke har fået tildelt en EU-kvote. Danmark skal således dele en kvote med flere andre EU-lande og tilskuddet vil efterfølgende blive fordelt mellem disse lande. Denne tilskudsmæssige usikkerhed samt de danske myndigheders tøven med at yde støtte til nye forarbejdningsprocesser gør at det p.t. er vanskeligt at etablere et nyt marked for hamp i Danmark, udover til isolering. De høje transport omkostninger gør det uinteressant at eksportere hampen til fx. Tyskland.

På Grønt Center arbejder vi stadig på, at finde en rentabel anvendelse at dansk dyrket hamp.

For yderligere oplysninger kontakt Poul H. Madsen.