Halmballehuset

På Grønt Center er der opført et hus konstrueret af halmballer. Huset er et demonstrationshus, der skal vise at det er muligt at bygge holdbare huse af halmballer i Danmark.

Teknikken er, at der på et stabilt sten- eller betonfundament stables halmballer i forbandt. Halmballerne forbindes indbyrdes med små stænger, der slås gennem tre lag halmballer.

Væggene afsluttes øverst med en kraftig træboks, der har forbindelse til bunden af fundamentet med lange gevindjern eller stålbånd, således at konstruktionen ikke kan løftes af vind. Halmvæggene beklædes med galvaniseret hønsenet og pudses efterfølgende med tre lag kalkpuds, der stiver bygningen yderligere af og giver huset en vejrbestandig overflade, således at halmen er beskyttet mod regn og eventuelt ild. Huset ved Grønt Center har et pyramidetag, som tilfører bygningen yderligere stabilitet.

Huset blev præsenteret den 26. november 1997. En række sponsorer, fonde og pengeinstitutter har muliggjort byggeriet.

Idag er huset stadig i fin form. Der har ikke været problemer med sætning- og revnedannelse i væggene.

For yderligere information kan der rettes henvendelse til Poul H. Madsen.