Fra Clutter til Cluster – fase 1

Projektleder: Tine Vinther Clausen
Projektperiode: 2007-2009

Projektmateriale:

Folder om ’Fra Clutter til Cluster’
Drejebog
Pixibog
Damvad Evalueringsrapport
English presentation of Project ’Fra Clutter til Cluster’

Projektet ”fra Clutter til Cluster” har som mål, at danne og understøtte klynger i Region Sjælland.

Klynger – ellers Clusters er en geografisk koncentration af specialiserede – og relaterede virksomheder, forsknings- og udviklingsinstitutioner, finansiering institutioner og offentlige aktører, der har en fælles relation og naturlig sammenhæng i mellem sig.

Clutters – er i projektet symbolet på at stå alene med sin udvikling. Clutters kan savne innovation, sparring, inspiration, fordi man som virksomhed, mangler netværk. Er man derimod en del af en klynge, kan vidensdeling, synergier og spin-off, til gavn for alle parter, komme i fokus.

Projektet er forankret hos Grønt Center i Holeby, der står for projektledelsen og ansvaret for gennemførelsen i samarbejde med Roskilde Universitets Center.

I projektet har vi valgt at tage udgangspunkt i følgende 4 potentielle udviklingsområder:

  1. Videre forarbejdning af rodfrugter til convinience-food. Der tages udgangspunkt i mulighederne indenfor emballering når udbyttet skal være friskhed og let tilberedning.
  2. Udvinding af indholdsstoffer fra oliefrø. Der tages udgangspunkt i produkterne fra koldpresset rapsfrø og mulighederne for at lave spin-off industri indenfor olie, proteiner og ingredienser til industrien.
  3. Gæring og destillering af frugt og cerealier. Regionen har et stort udbud af, æbler, pærer, blommer, kirsebær og kornprodukter. Der vil være mulighed for at udvikle området inden for fremstilling af alkoholiske drikke, herunder udvikling af den oplevelsesindustri, der kan følge efter, som det er set ved micro-bryggerierne.
  4. Sunde måltider til alle aldersgrupper. Med baggrund i regionale råvarer udvikles et bæredygtigt koncept med fokus på ærlige, let tilgængelige sunde produkter.

Hvis du som leverandør, virksomheder, forsknings- eller udviklingsinstitutioner, finansiering institutioner eller offentlige aktør har lyst til at blive en del af projektet, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Som deltager for du mulighed for at være med til at præge udviklingen og indsatsområderne inden for klyngeudvikling i Region Sjælland.

Du bliver en del af et netværk og vil kunne inspirere andre – ligesom du selv vil blive inspireret.

Forankringen på Grønt Center, med et fast projektleder team, sikrer at processerne faciliteres således at udviklingen hele tiden bevarer momentum.

Projektet er omfattet af statsstøtte loven, hvilket betyder, at alle deltagende virksomheder skal underskrive en erklæring om deltagelse, således at der ikke efterfølgende kan blive tale om konkurrenceforvridende aktiviteter.

Din investering i projektet er den tid du anvender.
Dit udbytte kan være ubegrænset

Projektets samarbejdspartnere:

RUC
CAT
Væksthus Sjælland
RISØ
Selandia
Erhvervsråd Lolland-Falster

Projektet er finansieret af: