Fødevareplatform Region Sjælland

Sekretariatsleder: Lis Andresen
Projektperiode: 01.01.2008 – 31.12.2013
Projekt hjemmeside: www.foedevareplatform.dk
Sekretariatet står for driften af Fødevareplatformen og er tilknyttet Grønt Center.

Formålet med Fødevareplatform Sjælland er, at styrke fødevareerhvervet i Region Sjælland. Etableringen og driften af platformen skal bidrage til erfaringsopsamling og eksperimenter som skal understøtte en udvikling af Vækstforums anvendelse af platforme som metode både i forhold til struktur, drift og indhold.

Fødevareplatformens mål er, at sikre en koordinering mellem relevante aktører og vidensinstitutioner, samt fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet i Region Sjælland. Platformen skal sikre, at den rigtige viden og de rigtige personer/institutioner samt industri og dens aftagere bringes sammen i fødevarenetværk, der sammen kan igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter til fælles nytte.

Fødevareplatformen har 5 indsatsområder, som forventes at have størst betydning for udviklingen af Region Sjællands fødevaresektor: logistik og afsætning, produktkvalitet, produktudvikling, formidling samt branding.

Resultater:

Projektets milepæle og output finder du på projektets hjemmside.

Materiale:

Projektfolder ‘Videnkompetencenetværk

Et eksempel på pressemateriale er avisen “Fremtidens Fødevarer”, som Fødevareplatform Region Sjælland udgav den 14. maj 2009. Avisen var tillæg til Folketidende, Kalundborg Folkeblad, Venstrebladet, Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske.
Læs avisen Fremtidens Fødevarer klik her

Bogen: 20 væksthistorier, 08_2010
Bogen: 10 historier om smag, 12_2013

Se yderligere pressemateriale og andre projektmaterialer på hjemmesiden.

Finansiering: