Erhvervsudvikling

Fødevarer                                         Bioøkonomi

Netværk på tværs                            Produktudvikling

Konsulenthjælp                               Referenceliste

Fonden Grønt Center Råhavegård har i årenes løb gennemført flere F&U- samt demoprojekter indenfor landbrug, dyrknings- og forarbejdningsmetoder omhandlende fødevarer og nonfood, samt landdistriktsudvikling.

Vi samarbejder med kommuner, virksomheder, universiteter og forskningscentre. Vi skaber kontakter nationalt såvel som internationalt og indgår i Region Sjællands erhvervsudviklingsaktiviteter.

Vi kan hjælpe dig med:
- Projektledelse
- Fundraising
- Kvalitets-, miljø-, hygiejne- og egenkontrol
- Oprettelse og styring af faglige ide- og erfagrupper
- Kontaktformidling til forskning, landbrug, forarbejdningsindustri, offentlige myndigheder m.fl.
- Markedsanalyser
- Ekspertbistand indenfor biologisk baseret produktion
- Produktudvikling