Cypres analyse

Ædelcypres (Chamaecypraris lawsonia LA) trives godt i Storstrøms Amt, på Fyn og i det østlige Jylland. Det har skabt interesse for udvidelse af arealerne med denne højværdiproduktion.

For at undersøge potentialet har Grønt Center gennemført en analyse af det nuværende og fremtidige marked for cypres og cypresprodukter i Danmark og i udlandet. Arbejdet er gennemført i samarbejde med Kaj Østergård, Dansk Juletræsdyrkerforening og Merkur-centret. Projektet har analyseret situationen på markedet og oplysningerne er blevet brugt til at vurdere, hvorledes dette kan forventes at udvikle sig.

Analysen er baseret på en række interviews med cypresproducenter og -grossister. Det har givet en række oplysninger om arealer, priser, distribution, og fremtiden for produktionen.

Resultater af undersøgelsen er publiceret i PS Nåledrys med 3 artikler over emnerne:

  • Cypres – en undersøgelse af produktionsarealets størrelse i Danmark
  • Cypres – en undersøgelse af forbruget
  • Afsætning og organisering af dansk cypresproduktion